ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ-ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημερωτική πλατφόρμα διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Πετρουπόλεως

Κοινό όραμα:

Μια πόλη ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της με όχημα τον πολιτισμό – αθλητισμό και υποδομές που στοχεύουν στην προσβασιμότητα, στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

Σε αυτή την εφαρμογή μπορούν όλοι οι χρήστες να καταθέσουν αναλυτικά την πρόταση τους για το σχέδιο βιωσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πετρούπολης.