Γιατί να πω την γνώμη μου

  • Γιατί θέλω μία καλύτερη πόλη,
  • Γιατί αναγνωρίζω τη σημασία του περπατήματος με αξιοπρέπεια στο σύνολο των δημοσίων χώρων,
  • Γιατί προτιμώ να εξυπηρετούμαι με τη δημόσια συγκοινωνία και όχι με το αυτοκίνητό μου,
  • Γιατί μου αρέσει να περπατάω με τα παιδιά και τα κατοικίδια μου και να έχω ικανό χώρο να κινηθώ,
  • Γιατί μία πόλη που δεν δίνει προτεραιότητα στο αυτοκίνητο είναι μια πόλη που δίνει προτεραιότητα στον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες κοινωνικοποίησής του,
  • Γιατί αντιλαμβάνομαι την αξία προώθησης του ποδηλάτου σε μια πόλη,
  • Γιατί αγαπώ το περιβάλλον, θέλω περισσότερο πράσινο και λιγότερη ρύπανση και θόρυβο,
  • Γιατί θέλω χαμηλότερες ταχύτητες και συνθήκες ασφάλειας γύρω από τα σχολεία της πόλης μου,
  • Γιατί θέλω καλύτερη ποιότητα ζωής

Ο σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι η συμμετοχή των πολιτών του Δήμου Πετρούπολης στην αξιολόγηση των προβλημάτων της πόλης και η κατάθεση ιδεών και σχολίων για τη βελτίωσή της σχετικά με τις μετακινήσεις. Βασικό χαρακτηριστικό των κυκλοφοριακού σχεδιασμού μέχρι ΧΘΕΣ ήταν η βέλτιστη εξυπηρέτηση της μετακίνησης με το αυτοκίνητο ενώ τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προάγουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ, του ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, καθώς και του συνδυασμού των διαφόρων μέσων. Τα ΣΒΑΚ έχουν δηλαδή ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην βελτίωση των δημοσίων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος. Η κοινωνική εμπλοκή των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης στην διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού για την βιώσιμη αστική κινητικότητα επισφραγίζει τη διαφάνεια και την κοινωνική συναίνεση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαλόγου που έχει ως κύριο ρόλο την εκπλήρωση της επιθυμίας του κοινωνικού συνόλου, τον εμπλουτισμό της γνώσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους.

Απάντησε στο Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Επιλογών Κινητικότητας εδώ